Concurs de slalom uriaș

Buscat, Cluj
18 02 2023
Februarie

Regulament

1. ORGANIZATORI – HEITS Apuseni Ski Cup este o competiţie open de schi alpin pentru copii si adulți, organizată de ACS CUBS Cluj-Napoca in colaborare cu Asociația Arbitrilor de Schi din Sibiu.​

2. SCOPUL - Scopul competiţiei este promovarea promovarea schiului alpin si atragerea unui număr cât mai mare de participanți și spectatori ai acestei discipline sportive. Întrecerile vor fi în aşa fel organizate încât să dea posibilitatea tuturor practicanților de schi alpin să-și perfecționeze deprinderile tehnico – tactice specifice și să-și pună în valoare talentul sportiv.

3. CONDIȚII DE PARTICIPARE - Pot participa copii si adulți, legitimați la cluburi sportive de profil sau nelegitimaţi, la una din următoarele categorii de vârstă:
- U8, fete şi băieți (2015 și mai mici)
- U10, fete şi băieți (2013 și 2014)
- U12, fete şi băieți (2011 și 2012)
- U14, fete şi băieți (2009 și 2010)
- U16, fete şi băieți (2007 și 2008)
- U18, fete şi băieți (2005 și 2006)
- U26 masculin (1997 - 2004)
- U36 masculin (1987 - 1996)
- 36+ masculin (1986 si mai mari)
- Open feminin (2004 și mai mari)
- HEITS Apuseni Cup ”La Vale” (chinese downhill), feminin şi masculin (2004 și mai mari)

4. MODUL DE DESFĂȘURARE - Competiţia se va desfăşura sâmbătă 18 februarie 2022 pe pârtiile de la Buscat - Băișoara (https://buscat.ro), județul Cluj. În cazul în care condițiile atmosferice și stratul de zăpadă nu vor permite desfășurarea in condiții bune a concursului, organizatorul poate decide mutarea evenimentul pe alte pârtii din județul Cluj (ex. Mărisel). Hotărârea de mutare a concursului va fi stabilită şi anunţată cu cel puţin 5 zile înainte de data programată.

5. PROBE -  Întrecerile vor consta în:
- o probă de slalom uriaș într-o singură manşa (sâmbătă) pentru categoriile U8, U10, U12, U14, U16 și U18
- o probă de slalom uriaș în două manşe (sâmbătă) pentru adulti (18+)
- o probă de chinese downhill (HEITS Apuseni Cup ”La Vale”) exclusiv pentru adulți în care toți concurenții vor porni în același timp de la start, primul participant care ajunge trece linia de sosire va fi declarat câștigător.
Se vor respecta particularităţile de vârstă şi abilitățile tehnice ale participanților. Marcarea traseului se va face de către un marcator desemnat de către organizator. Arbitrajul și cronometrajul va fi asigurat de către membrii Asociaţiei Arbitrilor de Schi din Sibiu.

6. ÎNSCRIEREA - Înscrierea concurenţilor pentru HEITS Apuseni Ski Cup se va face numai on-line pe site-ul concursului (click pentru înregistrare), până în ziua de Miercuri 15 februarie. După acest termen nu se mai primesc cereri de înscriere. Nici în dimineaţa cursei nu se acceptă niciun fel de intervenţii pentru înscrierea unor copii sau adulți întârziaţi. Înscrierea se face în baza cererii de înscriere (formular tip - inclusiv numărul de telefon şi adresa de e-mail), aflată pe site-ul sus amintit, completată concurent sau, în cazul copiilor, de unul din părinţi sau tutore legal şi a unei copii după cartea de identitate / certificatul de naştere al copilului. Copia după cartea de identitate / certificatul de naștere va fi depusă la prima participare la secretariatul concursului. Înscrierea în concurs implică acordul concurentului sau a părinților / tutorilor cu privire la colectarea și procesarea datelor cu caracter personal necesare. Nu se percepe taxa de participare la HEITS Apuseni Ski Cup, accesul fiind gratuit. Secretariatul concursului validează înscrierile. Ordinea startului primei manşe fiind stabilită prin tragere la sorţi, generată aleator de programul calculatorului după închierea înscrerilor. Validarea înscrierilor si numerele de concurs se vor acorda la secretariatul concursului între orele 8:00 - 9:00.

7. RECUNOAŞTEREA TRASEULUI - Ora 9:00 – 9:45. Concurenţii au dreptul la recunoaşterea traseului cu porţile montate, păşind pe schiuri în susul pârtiei pe marginea traseului sau schiind uşor în derapaj prin porţi. Recunoaşterea traseului stil de competiţie atrage după sine descalificarea concurentului. Pentru protejarea traseului de concurs se limitează numărul de parcurgeri a acestuia la maxim două coborâri pentru fiecare competitor. Concurenţii vor purta în mod obligatoriu la recunoastere numărul de concurs vizibil. În caz contrar concurentului nu i se va permite să facă recunoşterea.

8. START ÎN MANŞELE DE SLALOM URIAȘ - Ora 10:00. Concurenţii vor fi prezenţi în zona de start cu cel puţin 5 min. înaintea orei oficiale de start. Folosirea căștii de protecție e obligatorie pentru toți competitorii. Cei care nu vor purta casca de protecţie nu au dreptul să ia startul în concurs. Ordinea de start pentru prima manșa se va stabili prin tragere la sorți generată de programul calculatorului din preziua concursului. Se interzice categoric accesul antrenorilor, monitorilor-preparatori sau susţinătorilor în zona delimitata a startului şi a sosirii, pe timpul desfăşurării competitiei. Concurenţii trebuie să se prezinte la start în timp util. În caz contrar vor pierde dreptul de start. Cazurile de „forţă majoră” trebuie aduse la cunoştinţă oficialilor de la start, în caz contrar concurentul va pierde dreptul de start. Deschizătorii şi ordinea în care aceştia vor lua startul în manşa vor fi stabilite de organizatorul concursului. În timpul cursei unui concurent, este interzis oricărui antrenor, aparţinător sau alt concurent, să-l însoţească pe acesta în traseu şi să treacă prin zona de sosire. Pentru orice astfel de abatere, juriul de concurs va decide sancţiunea.
START LA CHINESE DOWNHILL - Ora 17:00, regulile de mai sus se aplica și aici.

9. AFIŞAREA REZULTATELOR - Timpii de concurs şi clasamentul oficial vor fi afişate în cca. 30 – 45 de minute de la încheierea concursului. Timpii de sosire neoficiali ai concurenților vor fi notați și afișați la vedere în apropierea zonei sosirii. Numerele de concurs se predau obligatoriu la terminarea primei manșe pentru copii / manşei secunde pentru adulți la zona de sosire. Nepredarea numărului oficialului desemnat poate atrage descalificarea sportivului și o amenda de 50 lei.

10. CLASAMENTUL - Se face în funcţie de timpul realizat de fiecare participant in cadrul manșei unice pentru copii, si timpul cumulat în cele două manșe de către adulți. În respectul principiului minimizării, clasamentul va conține următoarele date: numele concurentului, anul nașterii, timpul obținut și locul ocupat. Rezultatele oficiale vor fi afişate în circa 30 – 45 de minute de la încheierea manşei.

11. CONTESTAŢII - Contestaţiile se depun la secretariatul concursului, în scris, numai împreună cu taxa în valoare de 300 de lei, în maximum 15 min. de la afişarea rezultatelor oficiale. Contestaţiile vor fi soluţionate pe loc de juriul de concurs. Rezultatul contestației va fi făcut public în scris și afișat la panoul de afișaj. În cazul în care contestația este validată, taxa se returnează integral.

12. FESTIVITATEA DE PREMIERE -  Are loc după încheierea timpului de depunere şi soluționare a contestaţiilor. Organizatorul va oferi trofee şi premii participanţilor aflaţi pe primele trei locuri în clasamentul final la toate categoriile de vârsta. Premiile şi cadourile nu se vor acorda celor absenţi la premiere.

13. ASISTENȚA MEDICALĂ - Serviciul de prim ajutor în caz de accidentare, va fi asigurat de SERVICIUL SALVAMONT Cluj. Serviciile vor fi operabile pe întreaga perioadă de desfăşurare a concursului. Se recomandă încheierea unei polițe de  asigurare de sănătate. Pentru siguranţa concurentilor, mai ales a copiilor, rugăm competitorii / părinţii să nu-i trimită în concurs, chiar şi la recunoaştere, cu camere video GoPro (sau altele) ataşate pe cască sau pe piept.

14. DISPOZIŢII FINALE - Prin înscrierea în competiţia HEITS Apuseni Ski Cup, participanții / părinţii participanţilor sunt de acord cu prevederile prezentului regulament şi sunt de acord ca numele şi prenumele participanţilor să fie făcute publice pe site-ul HEITS Apuseni Ski Cup, a asociaţiei arbitrilor şi în mass-media. Competitotii sau părinții / tutorii înțeleg și acceptă faptul că vor putea fi remise date cu caracter personal colectate către terțe entități juridice de tipul colaboratorilor, serviciilor medicale, precum și autorităților publice (obligație legală), context față de care exonerează HEITS Apuseni Ski Cup de orice răspundere cu privire la controlul mișcării datelor, control care ar excede limitelor de competență și obligativitate legală ce incumbă acesteia. De asemenea, participantii sau părinții / tutorii sunt de acord cu fotografierea și utilizarea potențială a pozelor lor / copiilor acestora, pozele făcute în timpul desfăşurării competiţiei şi la premiere, putând fi făcute publice şi folosite de către organizator în scopuri publicitare şi de promovare a sportului în general şi a competiției în special. În cazul în care pozele sunt efectuate de către persoane terțe, organizatorul nu are nicio răspundere legală cu privire la modalitatea de utilizare a acestora, cu excepția fotografilor profesioniști contractați de direct de organizator. În acest caz, organizatorul a efectuat diligențele necesare în sensul asigurării confidențialității cu privire utilizarea imaginilor, imaginilor vor fi remise doar organizatorului, utilizarea lor de către terți în alt scop decât cel declarat mai sus fiind făcută doar cu acordul prealabil al organizatorului și al părintelui respectiv. Utilizarea imaginilor de către organizator nu are scop comercial, părinții sau tutorii nu pot emite pretenții de orice natură în acest sens.

NOTĂ - Organizatorii îşi rezervă dreptul de a face modificări prezentului regulament, cât şi pârtiei şi zilei de desfăşurare, astfel încât competiția să se ţină în condiţii cât mai bune și se obligă să aducă la cunoștință aceste modificări, celor interesați, cât mai repede posibil prin intermediul site-ului.

Contact

+40 740 198 098 • +40 745 767 565
* organizat de ACS CUBS Cluj-Napoca
+40 740 198 098
+40 745 767 565
Bike Cup 2022